Forløb ekstraordinær generalforsamling fredag den 4. oktober 2019

Investeringsforeningen Strategi Invest, forløb af ekstraordinær generalforsamling

(Selskabsmeddelelse 19/2019)

 

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest, fredag den 4. oktober 2019 kl.11.00.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om fusion mellem Investeringsforeningen Strategi Invest og Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte som fortsættende forening samt om vedtægtsændringer. De fremsatte forslag fremgik af dagsordenen i indkaldelsen. Generalforsamlingen tilsluttede sig de fremsatte forslag. De ændrede vedtægter er gældende, når de er godkendt af Finanstilsynet.

Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og vil blive gennemført når denne foreligger.

 

Aabenraa den 4. oktober 2019

 

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Strategi Invest

 

Hans Lindum Møller

formand