Indkaldelse til generalforsamling den 4. april 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest, torsdag den 4. april 2019 kl. 17.00.
Generalforsamlingen afholdes på Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

1) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.

3) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. Ingen forslag fremsat fra investorer eller bestyrelsen

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Beskrivelse af opstillede kandidater findes her.

5) Valg af revisor.

6) Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Syd Fund Management udleverer adgangskortet ved indgangen.

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74 37 33 00 eller via si@sydinvest.dk Aabenraa den 7. marts 2019