Kvartalskommentar – 3. kvartal 2016

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på 1,0 %. Afdelingens investeringer i multi-asset fonde har under k bidraget med positive afkast, og den risikoreducerende del (i.e. statsobligationer og investment grade obligationer) har ligeledes bidraget positivt og samtidig holdt risikoen stabil.

Ultimo september har verdensindekset for aktier givet et afkast år til dato på 2,8%, målt i DKK, efter et afkast på 4,2% i DKK i 3. kvartal. Storbritannien gik til valg omkring det fremtidige medlemskab af EU i juni. Udfaldet blev et Brexit, som betød øget politisk risiko i Europa og store kursfald på de globale aktiemarkeder. August og september var stille måneder på de globale aktiemarkeder efter at man oplevede et meget stort rebound i juli, da nøgletallene efter Brexit overraskede positivt. Det tabte i årets første måneder blev indhentet igen pga. mindre frygt for Brexit og global recession. Kursstigningerne var størst i Nye Markeder og på råvareaktier som følge af stigende råvarepriser og mindre frygt for en hård landing i Kina.

Obligationsmarkedet bliver fortsat styret af centralbankerne, hvor Bank of England og Bank of Japan som forventet leverede yderligere tiltag. Effekten på obligationsmarkederne efter Brexit afgørelsen var kraftig, da man oplevede en flugt mod “sikre havne”, der sammen med rekordlav inflation reducerede renterne betydeligt. I USA var centralbanken ude og fastholde renten, som gav en positiv stemning, specielt i Nye Markeder. En blødere retorik fra Fed har dæmpet markedernes forventninger til yderligere renteforhøjelser i USA før præsidentvalget. Det er ikke kun de rekordlave renteniveauer på statsobligationer i bl.a. Danmark og Tyskland, som har medført store gevinster. High yield og højrentelandeobligationer har også oplevet store kursstigninger i kvartalet pga. mindre risiko for recession.

Forventninger til den kommende tid:
Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast resten af året, men med risiko for kursudsving undervejs. Finansmarkederne er fortsat understøttet af en moderat økonomisk vækst og en lempelig pengepolitik, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser.

Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet ift. obligationer, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renterne nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening. Renteniveauet på en række statsobligationer i bl.a. Tyskland og Danmark, er negativt, hvorfor det forventede afkast på lange obligationer ikke længere er attraktivt. Hertil kommer, at renteforskellen mellem high yield og statsobligationer, er reduceret til det historiske gennemsnit, og det er således også væsentlig mindre attraktivt, at investere i disse obligationer. De største risikofaktorer er efter vores vurdering præsidentvalget i USA den 8. november, effekten af Brexit og en række valg i Europa de næste 12 måneder, som udfordrer sammenhængskraften i Europa og risikoen for en hård landing i Kina.