Kvartalskommentar – 3. kvartal 2015

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på -2,1 %. Af de underliggende investeringsforeninger gik det værst ud over virksomhedsobligationerne med lav kreditkvalitet, hvor investeringerne i Danske Invest Globale High Yield og Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente led et tab i kvartalet på -5,6 % hhv. -5,1 %. Den store investering til danske realkrediter trak dog porteføljeafkastet op, da de som gruppe leverede et positivt afkast på 0,3 %.

De korte statsrenter har i perioden været stigende som følge af forventning om en snarlig renteforhøjelse. De lange renter er derimod faldet som følge af faldende inflationsforventninger og bekymringer for den globale vækst. Højrentelande obligationerne har været kraftigt påvirket af usikkerheden i Kina, samt forventningen om en snarlig renteforhøjelse i USA.

Udviklingen i Kina med faldende vækstrate skygger over det vigtige faktum, at USA og Europa er i økonomisk fremgang. USA har oplevet stigning i privatforbruget, antal skabte job, investeringer i erhvervslivet samt et boligmarked der er i fremdrift. Dog valgte den amerikanske centralbank, på et møde i september at fastholde renten på 0 %, da man endnu ikke havde set tegn på inflation samt en finansiel ustabilitet i verdens nye markeder. Trenden er dog fortsat, at økonomien er i et opsving.

Forventninger til den kommende tid:

Vi venter, at den positive udvikling i de modne lande fortsætter godt hjulpet af de lave internationale renter og de faldende olie- og råvarepriser. Pengepolitikken i USA vil nok blive strammet senere på året eller i begyndelse af 2016, og det kan give et opgående pres på det internationale renteniveau og styrke USD. Det er derfor vores vurdering, at rentespændene fortsat vil indsnævres, da der er en pæn merrente på high yield og højrentelande, mens renten på danske stater og investment grade ikke længere er særlig attraktiv.