Kvartalskommentar – 3. kvartal 2014

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på -1,3%. 4 af afdelingens 5 underliggende investeringsforeninger bidrog med negative afkast. Bedst var Sydinvest HøjrenteLande Valuta med et afkast på 2,2%. Svagest var Sparinvest High Yield Value Bonds, som blev frasolgt i kvartalet, med et afkast på -5,7%. Derudover leverede Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente, som faldt med knap 2,0%, også et større negativt bidrag.

De internationale obligationsrenter faldt i 3. kvartal, og den I 0-årige tyske og danske statsrente satte ny bundrekord under 1,0%. Selvom en stramning af pengepolitikken i USA rykker nærmere har de fleste obligationsmarkeder givet pæne afkast pga. lav inflation, svag vækst og forventninger om yderligere pengepolitiske lempelser fra ECB. Merrenten på virksomhedsobligationer (investment grade) er faldet til et rekordlavt niveau i kvartalet, hvilket sammen med stigende kreditkvalitet har fået investorerne til at efterspørge virksomheds-obligationer med høj rente (high yield). I Højrentelandene er renterne og rentespændet i forhold til amerikanske statsobligationer dog steget på grund af geopolitiske uroligheder både i Rusland og Mellemøsten, og af frygt for at Fed hæver styringsrenten for hurtigt.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 4. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Vi venter øget vækst, men fortsat lav inflation, og at centralbankerne vil holde renterne nede. Det er vores vurdering, at rentespændene fortsat vil indsnævres, da der er en pæn merrente på high yield og højrentelande, mens renten på danske stater og investment grade ikke længere er særlig attraktiv.