Kvartalskommentar – 1. kvartal 2019

Strategi Invest Stabil – 1. kvartal 2019

Strategi Invest Stabil gav i 1. kvartal 2019 et afkast på 2,9 %. Der var store forskelle i afdelingens underliggende fonde, hvor de mere risikofylde aktivklasser overordnet set gav det højeste afkast. Vanguard S&P 500 fonden, som investerer i Amerikanske selskaber, leverede det bedste afkast på 15,6 % målt i danske kroner. AQR Style Premia som investerer i forskellige risikopræmier (fx Value eller Momentum), uden at have nogen eksponering til den generelle markedsudviklingen leverede derfor ikke det store afkast og sluttede dermed dårligst med et afkast på -1,0 % for kvartalet.

Efter fjerde kvartal 2018 fik finansielle markeder en fremragende start på 2019 og verdensindekset for aktier havde i første kvartal et afkast på 14,3 %, målt i danske kroner. Det var drevet af det bedste kvartal i næsten 10 år for Amerikanske aktier, som steg ca. 13 % og som dansk investor fik man yderligere et par procents stigninger pga. en pæn dollarstyrkelse. Højdespringeren var dog Kinesiske aktier som målt på MSCI China indekset, steg med ca. 20 %. Den skarpe kontrast i afkastet ift. det sidste kvartal i 2018 skal findes i lidt forskellige temaer som var medvirkende til at løfte stemningen på aktiemarkedet. Dels var der blødere udmeldinger fra verdens centralbanker, herunder særligt den amerikanske (Fed), men også en forøget optimisme omkring handelsaftale konflikterne og ikke mindste en ekspansiv kinesisk penge- og finanspolitik.

På obligationsmarkedet var udviklingen ligeledes positiv. Kreditspændende kørte ind over en bred kam, hvilke gav gode afkast på de mere risikofyldte obligationstyper. Nye Markeder obligationer målt i hård valuta (hedget til DKK) gav i første kvartal et afkast på mere end 5 % mens globale virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet gav et afkast på ca. 6 %. På det mere sikre statsobligationer var der rentefald og det betød, at der også på disse obligationstyper var pæne afkast.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2020, på niveau med markedsudviklingen, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder kan opnå dette, både som følge af det meget lave renteniveau, den fortsatte kinesiske økonomiske stimulans og endeligt med et berettiget håb for at en konstruktiv handelsaftale mellem USA og Kina måtte falde på plads. Ligeledes er det en afgørende faktor at vi ser en moderat stigende indtjeningstrend for virksomhederne.

Den store risikofaktorer på det globale aktiemarked, udover aftagende økonomisk vækst og uventede rentestigninger, er den geopolitiske usikkerhed. Den øget populisme og protektionisme i verden, handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit uro og uenighed om det italienske budget er nogen af de store faktorer som udgør en betydelig risiko.