Kvartalskommentar – 1. kvartal 2016

I I . kvartal gav afdelingen et afkast på 0,5 %. Porteføljen blev lagt om i februar, som følge af den nye strategi. Siden omlægningen har afdelingens investeringer i multi-asset fonde bidraget med gode positive afkast, og den risikoreducerende del (stater og investment grade obligationer) har ligeledes trukket porteføljens afkast op og samtidig holdt risikoen stabil.

Verdensindeksets for aktiers udvikling gav et afkast på -4,6 % i I . kvartal, målt i DKK. Markedsudviklingen startede året en hård nedtur og har været meget volatil siden. Udviklingen skyldes et sammenfald af mange forskellige risikofaktorer. Det har overvældet investorerne og øget frygten for en ny global recession.

Olieprisen faldt til et lavpunkt på omkring 27 dollar pr. tønde olie, nye markeder-landene blev ramt af yderligere kapitalflugt, og Kina blev igen centrum for finansiel uro og spekulation. Denne uro gjorde blandt andet at store mellemøstlige lande solgte ud af deres aktiebeholdninger i stor stil. Disse kapitalstrømme gav kursfald og uro.

Obligationsmarkedet blev igen styret af centralbankerne hvor, ECB helt som forventet leverede en stribe yderligere tiltag. Effekten på obligationsmarkederne var dog i første omgang begrænset, da centralbankchef Mario Draghi samtidig indikerede, at rentebunden nu er ved at være nået. I USA var FED ude og fastholde renten, som gav en positiv stemningen, specielt i de nye markeder. En blødere retorik fra FED har nemlig dæmpet markedernes forventninger til yderligere renteforhøjelser i USA.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Markedet er fortsat understøttet af en lempelig pengepolitik, særligt uden for USA, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser. Blandt de største risici ser vi pengepolitiske opstramninger i USA, en forværring i centrale EM-landes økonomier, geopolitisk uro og en værdiansættelse, som ikke levner megen plads til skuffelser. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.