Kvartalskommentar – 1. kvartal 2015

I 1. kvartal gav afdelingen et afkast på 2,0%. Alle af afdelingens underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var Sydinvest HøjrenteLande Valuta med et afkast på 7,0%.

ECB lancerede i I. kvartal 2015 det længe ventede opkøbsprogram af europæiske statsobligationer. Programmet betyder, at ECB frem til september 2016 hver måned vil købe for EUR 60 mia. stats- og realkreditobligationer. Opkøbsprogrammets størrelse svarede til markedets forventninger, men har alligevel været med til at presse statsrenterne endnu længere ned. Dette gælder både i kernelandene især Tyskland, men også i periferilandene hvor korte spanske renter nu også er negative.

Den amerikanske økonomi viser fortsat bedre takter end i Europa. På trods heraf, ventes den første amerikanske renteforhøjelse nu først i 2. halvår. Som det er tilfældet i Europa, er det i USA også inflationen der forbliver lav. En væsentlig årsag til at FED holder igen med at forhøje renten, er den amerikanske lønudvikling, som fortsat er meget behersket.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Vi venter øget vækst, men fortsat lav inflation, og at centralbankerne vil holde renterne nede. Det er vores vurdering, at rentespændene fortsat vil indsnævres, da der er en pæn merrente på high yield og højrentelande, mens renten på danske stater og investment grade ikke længere er særlig attraktiv.

.