Kvartalskommentar – 1. halvår 2016

1 I. halvår gav afdelingen et afkast på 1,4 %. Porteføljen blev lagt om i februar, som følge af den nye strategi. Siden omlægningen har afdelingens investeringer i multi-asset fonde bidraget med gode positive afkast, og den risikoreducerende del (stater og investment grade obligationer) har ligeledes trukket porteføljens afkast op og samtidig holdt risikoen stabil.

Verdensindeksets for aktiers udvikling gav et afkast på -1,3 % i 1. halvår, målt i DKK. Markedsudviklingen startede året en hård nedtur, men har siden kommet godt tilbage. Udviklingen skyldes et sammenfald af mange forskellige risikofaktorer, hvor fokus i starten af året var Kina, faldende oliepris og kapitalflugt fra nye markeder. Disse faktorer blev senere overskygget af det politiske drama i Europa, hvor Storbritannien gik til valg omkring deres fremtidige medlemskab i EU. Udfaldet blev et “Brexit”, som betød at den politiske risiko omkring Europa steg, samtidig med renter på statsobligationer og det engelske pund faldt kraftigt. Mange af markederne rettede sig hurtigt, men usikkerheden omkring det politiske er fortsat noget uvist.

Obligationsmarkedet blev igen styret af centralbankerne hvor, ECB helt som forventet leverede en stribe yderligere tiltag. Effekten på obligationsmarkederne efter “Brexit” afgørelsen var kraftig, da markedet oplevede en kraftig flugt mod “sikre havne”, som igen sendte renterne ned i rekordlave niveauer. 1 USA var FED ude og fastholde renten, som gav en positiv stemningen, specielt i de nye markeder. En blødere retorik fra FED har nemlig dæmpet markedernes forventninger til yderligere renteforhøjelser i USA.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, men med risiko for kursudsving undervejs. Markedet er fortsat understøttet af en lempelig pengepolitik, særligt uden for USA, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser. Blandt de største risici ser vi ikke-forventet pengepolitiske opstramninger i USA, en øget politisk risiko i Europa, en forværring i centrale EM-landes økonomier, geopolitisk uro og en værdiansættelse, som ikke levner megen plads til skuffelser. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.