Kvartalskommentar – 1. halvår 2015

Afdelingen gav i I. halvår et afkast på 0,4%, hvilket er på niveau med forventningerne ved årets start. Den har ikke noget benchmark, men målsætningen er at opnå et afkast, der over tid svarer til eller overstiger afkastet på danske statsobligationer.

Efter konstant faldende renter til et nyt historisk lavpunkt i april med negative renter på lange statsobligationer vendte renteudviklingen markant i Europa pga. øget frygt for inflation. Risikofyldte obligationer har til gengæld leveret et attraktivt afkast pga. øget likviditet fra centralbankerne og moderat vækst.

Den “græske tragedie” og det meget lave renteniveau har sammen med ECBs opkøb af obligationer ført til øget volatilitet på obligationer. En statsbankerot vil ramme andre kriseramte lande i Europa, og føre til faldende renter i Tyskland og Danmark, der vil være tilflugtssteder.

Tyskland og resten af Nordeuropa har i I. halvår oplevet en betydelig forbedring i den økonomiske vækst, drevet af et stigende privatforbrug. På trods af svækkede makroøkonomiske nøgletal har vi set et stærkere arbejdsmarked i USA, som er den vigtigste parameter for inflation og centralbankens pengepolitik.

Markedsforventninger

Med forventning om, at ECB gennemfører sit opkøb af europæiske obligationer, og at den amerikanske centralbank hæver renten i et moderat tempo forventer vi, at afdelingen giver et positivt afkast i 2. halvår, på niveau med markedsudviklingen, men med risiko for store kursudsving undervejs. Vi venter endvidere at rentespændene fortsat vil indsnævres, da der er en pæn merrente på virksomhedsobligationer og obligationer i højrentelande, mens renten på stats- og realkreditobligationer ikke er særlig attraktiv.

Læs den fulde kvartalskommentar her.