Kvartalskommentar – 1. halvår 2014

I 1. halvår gav afdelingen et afkast på 4,2%. Alle afdelingens 6 underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var Sydinvest HøjrenteLande med et afkast på 8,4%. Derudover leverede investeringerne i Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente, som steg med 5,6%, også et godt bidrag.

De internationale obligationsrenter faldt i I. halvår. Obligationsmarkederne har givet pæne afkast pga. den meget lave inflation, den svage vækst og forventninger om en langsom nedtrapning af FED’s opkøb af obligationer samt pengepolitiske lempelser i Europa. I Sydeuropa og højrentelandene er renterne og rentespændet i forhold til amerikanske statsobligationer faldet på trods af konflikten i Ukraine. Investorerne er blevet tiltrukket af de høje merrenter pga. aftagende inflationspres, og dårlige udsigter for enkelte Nye Markeder; bl.a. Rusland og Kina, er gledet i baggrunden. Merrenten på virksomhedsobligationer (investment grade) er faldet til et rekordlavt niveau i I. halvår, hvilket sammen med få konkurser har fået investorerne til at efterspørge virksomhedsobligationer med høj rente.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, men med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering at rentespændet fortsat vil indsnævres, da der er en pæn merrente i højrentelande og på virksomhedsobligationer med høj rente, mens renten på danske stater og virksomhedsobligationer ikke længere er særlig attraktivt. Vi venter øget vækst, men fortsat lav inflation og centralbankerne vil holde renterne nede. Den politiske risiko fra Nye Markeder er mindsket en smule efter Rusland har blødt op overfor Ukraine og valget er veloverstået i Indien.