Kvartalskommentar – 3. kvartal 2017

Strategi Invest Aktier – 3. kvartal 2017

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på 1,4 %. I de underliggende investeringsforeninger var der store forskelle i afkastet. C WorldWide Asien og Groupama Avenir Euro Small Mid Cap sluttede bedst med et afkast på 8,4 % for begge afdelinger, mens SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector ETF, primært pga. en stærkere euro mod dollar, sluttede svagest med et afkast på -2,7 % i 3. kvartal.

Verdensindekset for aktier gav i 3. kvartal et afkast på 1,6 %, målt i danske kroner. Europa havde det bedste afkast pga. en særdeles god udvikling i en række økonomiske nøgletal og færre politiske risici. Amerikanske aktier steg – igen – til all-time-high som følge af en god vækst i indtjeningen, mens Japan havde det svageste afkast i kvartalet, målt i danske kroner, pga. en impotent pengepolitik og en stærkere euro mod yen. Fremgangen på de globale aktiemarkeder i 3. kvartal var størst blandt de cykliske sektorer, hvor energi- og materialesektorerne leverede det bedste afkast som følge af højere olie- og råvarepriser, mens defensive aktier blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning.

I Europa forventes der øget økonomisk vækst og indtjening og mindre politisk usikkerhed efter genvalget af Frau Merkel i Tyskland og valget af præsident Macron, som allerede har implementeret flere reformer i Frankrig. I Nye Markeder forventer markedet en høj indtjeningsvækst som følge af gode vækstsignaler, bl.a. fra stigende global samhandel. Der var pæne kursstigninger i USA i 3. kvartal, selvom det ikke lykkedes præsident Trump at gennemføre hverken skattelettelser eller sundhedsreformer.

Vi har i løbet af 3. kvartal frasolgt Parvest Equity USA Small Cap på bekostning af Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, som har større fokus på aktier med en stabil indtjening. Ved omlægningen reducerede vi afdelingens eksponering til små aktier i USA, der er særligt følsomme overfor manglende succes hos præsident Trump med at implementere sine politiske reformer; bl.a. mht. lavere selskabsskatter.

Vi har endvidere lagt aktieporteføljen om mod mere cykliske sektorer, der nyder gavn af stigende økonomisk vækst, mens vi har reduceret positionen i højt prissatte defensive sektorer, som rammes af rentestigninger. Hertil kommer en øget vægt i Asien på bekostning af USA og Europa. Bedre makroudsigter i Asien, lave oliepriser, billig finansiering pga. en svag dollar, og en attraktiv vurdering understøtter aktier i Fjernøsten. Fortsatte renteforhøjelser fra Fed og en høj prisfastsættelse rammer amerikanske aktier, mens den stærke euro har forringet selskabernes indtjeningsvækst i Eurozonen.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast resten af året, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Aktier er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, drevet af øgede investeringer hos virksomhederne og et stigende privatforbrug, som er forenelig med en lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 17x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. de fortsat meget lave renter. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

De største risikofaktorer på det globale aktiemarked er efter vores vurdering politiske: 1) uventede rentestigninger fra de ledende centralbanker pga. markant højere inflation, 2) en optrapning af konflikten i Nordkorea, som øger den geopolitiske usikkerhed og risikoen for spændinger imellem USA og Kina, med øget amerikansk protektionisme til følge og 3) ”støj” i Europa fra vanskelige regeringsforhandlinger i Tyskland, catalansk kamp for uafhængighed og endelig Brexit forhandlingerne, hvor den konservative premierminister Mays svækkede position internt i regeringspartiet forringer Storbritanniens stilling i den langsommelige forhandlingsproces.