Kvartalskommentar – 3. kvartal 2016

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på 2,9 %. Af de underliggende investeringsforeninger var der store forskelle i afkastet. Blandt de positive, var det CarnegieWorldWide Asien og Danske Invest Teknologi som sluttede bedst med et afkast på 9,9 % hhv. 9,6 %, mens Sparinvest INDEX Gobale Aktier Min. Risiko tabte 1,3 % i årets 3. kvartal.

Storbritannien gik til valg omkring det fremtidige medlemskab af EU i juni. Udfaldet blev et Brexit, som betød øget politisk risiko i Europa og store kursfald på de globale aktiemarkeder. Ultimo september har verdensindekset givet et afkast år til dato på 2,8%, målt i DKK, efter et afkast på 4,2% i DKK i 3. kvartal. August og september var stille måneder på de globale aktiemarkeder efter at man oplevede et meget stort rebound i juli, da nøgletallene efter Brexit overraskede positivt. Det tabte i årets første måneder er blevet indhentet igen pga. mindre frygt for Brexit og for global recession. Aktiekursstigningerne var størst i Nye Markeder som følge af stigende råvarepriser og mindre frygt for en hård landing i Kina.

Vi har i løbet af 3. kvartal set en allokering fra defensive aktier, som ikke er særligt konjunkturfølsomme, til cykliske aktier pga. forventning om stigende renter i USA, hvilket aktiemarkedet tolker som et signal fra den amerikanske centralbank om øget vækst. Som følge af sektorrotationen og gode halvårsregnskaber har IT­ og råvareaktier leveret det bedste afkast i kvartalet, mens forsyning­ og telekomsektoren er blevet ramt af frygt for højere renter.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast resten af året, men med risiko for kursudsving undervejs. Aktiemarkedet er fortsat understøttet af en moderat økonomisk vækst og en lempelig pengepolitik, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser.

Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renterne nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening. Vi har det mest positive syn på USA og Nye Markeder fremfor Europa og Japan. Amerikanske aktier tilbyder stabil og sikker vækst, mens øget politisk usikkerhed rammer Europa efter Brexit, der fortsat kæmper med en banksektor under pres. Bedre makroudsigter i Asien, stigende råvarepriser og en attraktiv vurdering understøtter Nye Markeder, mens en stærk yen og sløje væksttal rammer japanske aktier.

De største risikofaktorer på aktiemarkedet er efter vores vurdering præsidentvalget i USA den 8. november, effekten af Brexit og en række valg i Europa de næste 12 måneder, som udfordrer sammenhængskraften i Europa og risikoen for en hård landing i Kina.