Kvartalskommentar – 3. kvartal 2015

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på -6,8 %. Samtlige underliggende investeringsforeninger med undtagelse fra &I målte negative afkast i perioden. Eneste undtagelse var SEBinvest Europa Small Cap, som leverede et lille positivt afkast på 0,4 %. Porteføljens regionale investeringer til Nye Markeder igennem Carnegie WorldWide/Asien og Danske Invest Nye Markeder oplevede de største tab, som følge af en meget negativ markedsudvikling.

Verdensindeksets udvikling gav et afkast på -9,6 % i 3. kvartal, målt i DKK. Det markante fald skyldes en masse uro i verdens nye markeder, hvor råvareprisfald og aftagende kinesiske vækst har haft stor betydning. Den aftagende vækst i Kina kan dog ses som en naturlig tilpasning efter mange års fremgang.

Udviklingen i Kina med faldende vækstrate og et aktiemarked i krise skygger over det vigtige faktum, at USA og Europa er i økonomisk fremgang. USA har oplevet stigning i privatforbruget, antal skabte job, investeringer i erhvervslivet samt et boligmarked der er i fremdrift. Dog valgte den amerikanske centralbank, på et møde i september at fastholde renten på 0 %, da man endnu ikke havde set tegn på inflation samt en finansiel ustabilitet i verdens nye markeder. Trenden er dog fortsat, at økonomien er i et opsving.

Blandt sektorerne var Forsyning og Ejendomme var bedst, mens Materialer og Energi performede værst.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 4. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Markedet er fortsat understøttet af en lempelig pengepolitik, særligt uden for USA, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser. Blandt de største risici ser vi pengepolitiske opstramninger i USA, en forværring i centrale EM-landes økonomier, geopolitisk uro og en værdiansættelse, som ikke levner megen plads til skuffelser. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.

Læs den fulde kvartalskommentar her.