Kvartalskommentar – 3. kvartal 2014

I 3. kvartal gav afdelingen et afkast på 4,5%. II af afdelingens 14 underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var Blackrock World Healthscience med et afkast på 12,8%. Derudover leverede investeringerne i Danske Invest Teknologi, Banklnvest New Emerging Markets Aktier og Parvest Equity Japan Small Cap også et godt bidrag, idet alle steg med mere end 8,0%. iShares Core S&P500 ETF bidrog ligeledes med et godt bidrag med et afkast på 9,4%.

Verdensindekset har givet et afkast på 5,7% i 3. kvartal, målt i DKK, pga. af en stigende US-dollarkurs. Øget usikkerhed omkring den første renteforhøjelse i USA har holdt aktieafkastet, specielt på small cap, nede, selvom vækstudsigterne i USA og Europa er i bedring, og både Fed og ECB fortsat fører en lempelig pengepolitik. Det japanske aktiemarked har, bl.a. som følge af en svagere yen og en lempelig pengepolitik, sammen med BRIC landene ex. Rusland klaret sig bedst. For BRIC landenes vedkommende har øget tiltro til en “blød” økonomisk landing i Kina, reformprocessen og den nyvalgte regering i Indien og en valgsejr til Rousseff i Brasilien været positiv for de Nye Markeder, mens Rusland har været ramt af store kursfald pga. den politiske uro i Ukraine.

Blandt sektorerne har teknologi- og medicinalsektoren, specielt internet og bio-tech aktier, performet bedst som følge af høj omsætnings- og indtjeningsvækst, mens råvarer og olieselskaberne har leveret det dårligste afkast pga. faldende råvare-og oliepriser på trods af uroen i Ukraine og krigshandlingerne med Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 4. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.