Kvartalskommentar – 2. kvartal 2017

Strategi Invest Aktier – 1. halvår 2017

I 1. halvår gav afdelingen et afkast på 3,3 %. Af de underliggende investeringsforeninger var der store forskelle i afkastet. C WorldWide Asien og SEBinvest Europa Højt Udbytte sluttede bedst med et afkast på 19,0 % hhv. 10,0 %, mens Parvest Equity US Small Cap leverede et afkast på -3,8 % i første halvår.

Verdensindekset for aktier gav i 1. halvår et afkast på 3,1 %, målt i danske kroner. Nye Markeder havde det bedste afkast og på grund af en god vækst i indtjeningen steg amerikanske aktier til all-time-high, men en stigende euro-kurs har resulteret i et mere beskedent afkast, målt i danske kroner. Som følge af færre politiske risici og en særdeles god udvikling i en række økonomiske nøgletal har europæiske aktier leveret et solidt afkast i 1. halvår. Fremgangen på de globale aktiemarkeder har været bredt funderet, på tværs af sektorer, og med positive overraskelser i indtjeningen har IT-aktier leveret det bedste afkast i halvåret, mens olieaktier blev ramt af overudbud på oliemarkedet og faldende oliepriser.

I Nye Markeder forventer markedet en øget indtjening som følge af gode vækstsignaler og mindre frygt for kreditstramninger i Kina. I Europa forventes der øget økonomisk vækst og indtjening og væsentlig mindre politisk usikkerhed efter valget af præsident Emmanuel Macron, som lægger op til en række reformer og en strammere finanspolitisk styring i Frankrig. Der var fortsat pæne kursstigninger i USA i 1. halvår, selvom Fed, den amerikanske centralbank, hævede renten to gange i halvåret, og det ikke lykkedes præsident Trump at gennemføre hverken skattelettelser, dereguleringer i finanssektoren eller sundhedsreformer.

Vi har i løbet af 1. halvår lagt aktieporteføljen om mod Eurozonen og Asien på bekostning af USA. Aktier i Eurozonen tilbyder en øget indtjeningsvækst som følge af opsvinget i Europa, en attraktiv vurdering og fortsat rekordlave renter hos ECB. ”Russia-gate” og en forsinket implementering af Trumps politiske tiltag samt fortsatte renteforhøjelser fra Fed og en højere prisfastsættelse rammer derimod amerikanske aktier. Bedre makroudsigter i Asien, specielt i Kina og Indien, lavere oliepriser og en attraktiv vurdering understøtter aktier i Fjernøsten, mens de japanske selskabers indtjening rammes af en svag indenlandsk vækst på trods af meget lave renter.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast resten af året, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Aktier er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, drevet af et stigende privatforbrug og investeringer, som er forenelig med en lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, med en prissætning svarende til 17x årets indtjening, er attraktivt prissat pga. de fortsat meget lave renter. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe det globalt synkrone opsving er stærkt nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

De største risikofaktorer på det globale aktiemarked er efter vores vurdering politiske: 1) en optrapning af konflikten i Nordkorea og Syrien, som øger den geopolitiske usikkerhed med øgede spændinger mellem USA og hhv. Kina og Rusland til følge, 2) Brexit forhandlingerne, hvor den konservative premierminister Theresa Mays nederlag ved valget i juni har svækket Storbritanniens forhandlingsposition, og rammer den britiske økonomi pga. øget usikkerhed, og endelig 3) uventede rentestigninger fra de store centralbanker, som overrumpler investorerne, selvom de finansielle markeder nok snarere har overfortolket de seneste udmeldinger fra ECB’s centralbank chef Mario Draghi om en strammere pengepolitik, med stigende europæiske renter og en stærkere euro-kurs til følge.