Kvartalskommentar – 1. kvartal 2019

Strategi Invest Aktier – 1. kvartal 2019

Strategi Invest Aktier gav i 1. kvartal 2019 et afkast på 12,1 %. Alle afdelingens underliggende fonde bidrog med positive afkast. G Fund Avenir fonden, som investerer i små selskaber i eurozonen, leverede det bedste afkast på 19,3 % mens investeringen til verdens nye udviklings markeder igennem Coeli Frontier Markets leverede det dårligste afkast på 5,4% for kvartalet.

Efter fjerde kvartal 2018 fik finansielle markeder en fremragende start på 2019 og verdensindekset for aktier havde i første kvartal et afkast på 14,3 %, målt i danske kroner. Det var drevet af det bedste kvartal i næsten 10 år for Amerikanske aktier, som steg ca. 13 % og som dansk investor fik man yderligere et par procents stigninger pga. en pæn dollarstyrkelse. Højdespringeren var dog Kinesiske aktier som målt på MSCI China indekset, steg med ca. 20 %. Den skarpe kontrast i afkastet ift. det sidste kvartal i 2018 skal findes i lidt forskellige temaer som var medvirkende til at løfte stemningen på aktiemarkedet. Dels var der blødere udmeldinger fra verdens centralbanker, herunder særligt den amerikanske (Fed), men også en forøget optimisme omkring handelsaftale konflikterne og ikke mindste en ekspansiv kinesisk penge- og finanspolitik.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2020, på niveau med markedsudviklingen, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder kan opnå dette, både som følge af det meget lave renteniveau, den fortsatte kinesiske økonomiske stimulans og endeligt med et berettiget håb for at en konstruktiv handelsaftale mellem USA og Kina måtte falde på plads. Ligeledes er det en afgørende faktor at vi ser en moderat stigende indtjeningstrend for virksomhederne.

Den store risikofaktorer på det globale aktiemarked, udover aftagende økonomisk vækst og uventede rentestigninger, er den geopolitiske usikkerhed. Den øget populisme og protektionisme i verden, handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit uro og uenighed om det italienske budget er nogen af de store faktorer som udgør en betydelig risiko.