Kvartalskommentar – 1. kvartal 2017

Strategi Invest Aktier – 1. kvartal 2017

I 1. kvartal gav afdelingen et afkast på 4,7 %. Af de underliggende investeringsforeninger var der store forskelle i afkastet. C WorldWide Asien og Danske Invest Nye Markeder sluttede bedst med et afkast på 14,8 % hhv. 9,9 %, mens Parvest Equity US Small Cap leverede et afkast på 1,5 % i årets første kvartal.

Verdensindekset for aktier gav i 1. kvartal et afkast på 5,4 %, målt i DKK. De globale aktiemarkeder er steget gennem hele kvartalet, da en række økonomiske nøgletal løbende har vist, at verdensøkonomien er kommet godt fra start i 2017. Fremgangen har været bredt funderet, på tværs af regioner og sektorer, med det bedste afkast på Nye Markeder og i sektorer med god indtjeningsvækst.

I Nye Markeder forventer man en øget indtjening som følge af mindre frygt for en hård landing i Kina, og i Europa forventes der øget økonomisk vækst og indtjening og mindre politisk usikkerhed efter genvalget af Mark Rütter i Holland. Efter en meget stærk kursstigning i USA efter præsidentvalget i november, var der mere beskedne kursstigninger i 1. kvartal, bl.a. fordi det ikke lykkedes præsident Trump at gennemføre reformen af Obama-care. Med positive overraskelser i indtjeningen har IT-aktier leveret det bedste afkast i kvartalet, mens olieaktier blev ramt af faldende oliepriser.

 

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2017, men med risiko for kursudsving undervejs. Aktier er understøttet af en stabil økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, drevet af et stigende privatforbrug og investeringer, som er forenelig med en lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder med en P/E på 16x er attraktivt prissat pga. de ultra-lave renter. Vi forventer derfor, at aktiekurserne vil stige så længe den globale økonomiske vækst er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

 

Vi har det mest positive syn på Europa og Nye Markeder fremfor USA og Japan. Europæiske aktier tilbyder, med udsigt til opsvinget i Europa, en øget indtjeningsvækst, en attraktiv vurdering og fortsat rekordlave renter hos ECB. En forsinket implementering af Trumps skattereformer og dereguleringer samt rentestigninger fra Fed og en højere prisfastsættelse rammer amerikanske aktier. Bedre makroudsigter i Asien, mindre frygt for en handelskrig med USA og en attraktiv vurdering understøtter aktier i Nye Markeder, mens en stærk yen og manglende reformer rammer de japanske selskabers indtjening.

 

De største risikofaktorer på det globale aktiemarked er efter vores vurdering politiske: 1) en optrapning af konflikten i Nordkorea og Syrien øger den geopolitiske usikkerhed med øgede spændinger mellem USA og hhv. Kina og Rusland til følge, 2) en stærk position hos yderligtgående populistiske partier ved præsidentvalget i Frankrig øger nationalismen i et splittet Europa og 3) Brexit forhandlingerne rammer den britiske økonomi pga. forøget usikkerhed, men den konservative premierminister Theresa Mays lynvalg i juni styrker sandsynligvis Storbritanniens forhandlingsposition.