Kvartalskommentar – 1. kvartal 2016

I I. kvartal gav afdelingen et afkast på -4,0 %. 3 af de underliggende investeringsforeninger havde et positivt afkast, mens de resterende 8 målte negative afkast i perioden. Blandt de positive, var det Danske Invest Nye Markeder som sluttede bedst med et afkast på 3,0 %. Derudover var Nordea Invest Stabile Aktier og Sparinvest INDEX Glb. Min Risiko Aktier også med til at trække porteføljens afkast op, med afkast på 1,3 % hhv. 1,1 %.

Verdensindeksets for aktiers udvikling gav et afkast på -4,6 % i I. kvartal, målt i DKK. Markedsudviklingen startede året en hård nedtur og har været meget volatil siden. Udviklingen skyldes et sammenfald af mange forskellige risikofaktorer. Det har overvældet investorerne og øget frygten for en ny global recession.

Olieprisen faldt til et lavpunkt på omkring 27 dollar pr. tønde olie, nye markeder-landene blev ramt af yderligere kapitalflugt, og Kina blev igen centrum for finansiel uro og spekulation. Denne uro gjorde blandt andet at store mellemøstlige lande solgte ud af deres aktiebeholdninger i stor stil. Disse kapitalstrømme gav kursfald og uro. Blandt sektorerne var Forsyning og Telekommunikation som var bedst, mens Sundhed og Finans performede værst.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Markedet er fortsat understøttet af en lempelig pengepolitik, særligt uden for USA, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser. Blandt de største risici ser vi pengepolitiske opstramninger i USA, en forværring i centrale EM-landes økonomier, geopolitisk uro og en værdiansættelse, som ikke levner megen plads til skuffelser. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.