Kvartalskommentar – 1. kvartal 2014

Det samlede afkast for Strategi Invest Aktier i årets første kvartal var 1,7 %, hvor verdensindekset i samme periode steg med 1,1 %. Alle afdelingens underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast, med undtagelse fra Parvest Equity Japan Small Cap som sluttede kvartalet med et afkast på -2,9 %. Afdelingens bedste investering var SEBinvest Danske Aktier, som steg med 10,9 %.

Ovenpå en noget urolig start på året ser det ud til, at aktiemarkederne er blevet stabiliseret. Amerikanske og europæiske aktier er steget til de højeste niveauer i år, på baggrund af stigende økonomiske nøgletal og en meget lempelig pengepolitik. Blandt de etablerede markeder skiller Japan sig negativt ud. Det japanske aktiemarked har været mærket af investorernes frygt for effekten af momsforhøjelsen, som effektueres den I. april. Aktiemarkederne på de nye markeder har foretaget et kraftigt comeback selvom, at Rusland har været ramt af situationen i Ukraine, og Kina har været påvirket af negative økonomiske nøgletal og frygt for en kreditkrise. Troen på økonomisk opsving smittede af på de råvaretunge aktiemarkeder, som Indien og Brasilien – efter flere år i skammekrogen.

På sektorniveau har det været Forsyning og Sundhed som har trukket markedet op mens Cyklisk Forbrug og Telekommunikation trak ned.

Forventninger til den kommende tid:

Det globale aktiemarked er fortsat understøttet af en meget lempelig pengepolitik. Samtidig peger de økonomiske nøgletal på en højere global vækst. Blandt de største risici ser vi pengepolitiske stramninger, som kan medføre stigende renter og dermed kvæle et fortsat skrøbeligt opsving samt lægge pres på de nye markeder, der ikke har formået at reformere i tide og har store betalingsbalance underskud. Endelig kan forventningerne om en højere indtjeningsvækst kombineret med en høj værdiansættelse være med til at skuffe markedet, hvis de ikke realiseres.