Kvartalskommentar – 1. halvår 2016

I I. halvår gav afdelingen et afkast på -0,9 %. Af de underliggende investeringsforeninger var der store forskelle i afkastene. Blandt de positive, var det Sparinvest INDEX Glb Min. Risiko Aktier og Nordea Invest Stabile Aktier som sluttede bedst med et afkast på 9,0 % hhv. 5,6 %. Værst var investeringen hos BlackRock European Equity Income, som tabte -10,4 % i årets første 6 måneder.

Verdensindeksets for aktiers udvikling gav et afkast på -1,3 % i I. halvår, målt i DKK. Markedsudviklingen startede året en hård nedtur, men har siden kommet godt tilbage. Udviklingen skyldes et sammenfald af mange forskellige risikofaktorer, hvor fokus i starten af året var Kina, faldende oliepris og kapitalflugt fra nye markeder. Disse faktorer blev senere overskygget af det politiske drama i Europa, hvor Storbritannien gik til valg omkring deres fremtidige medlemskab i EU. Udfaldet blev et ‘firexit”, som betød at den politiske risiko omkring Europa steg, samtidig med renter på statsobligationer og det engelske pund faldt kraftigt. Mange af markederne rettede sig hurtigt, men usikkerheden omkring det politiske er fortsat noget uvist.

Ved første halvårs afslutning var det verdens nye markeder som over en bred kam havde gjort det bedst, mens amerikanske aktier ligeledes sluttede med en positiv udvikling. Markederne i Europa og Japan oplevede tilbagegang, hvor de værst gik ud over de sydeuropæiske lande.

Blandt sektorerne var Energi, Forsyning og Telekommunikation som var bedst, mens Finans, Cyklisk Forbrug og Sundhed performede værst.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, men med risiko for kursudsving undervejs. Markedet er fortsat understøttet af en lempelig pengepolitik, særligt uden for USA, hvor en lang række centralbanker fortsat gennemfører pengepolitiske lempelser. Blandt de største risici ser vi ikke-forventet pengepolitiske opstramninger i USA, en øget politisk risiko i Europa, en forværring i centrale EM-landes økonomier, geopolitisk uro og en værdiansættelse, som ikke levner megen plads til skuffelser. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.