Kvartalskommentar – 1. halvår 2015

Afdelingen gav i I. halvår et afkast på 13,4 %, hvilket er på linje med det globale aktieindeks. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en treårig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensmarkedsindekset for aktier, men med en lavere risiko målt på afkastudsvingene.

Første halvår har haft stigende aktiekurser verden over med et godt afkast på europæiske aktier, og det amerikanske aktieindex lukkede tæt på all-time-high, med de største stigninger i pharma og IT.

De globale aktiemarkeder har klaret sig godt som følge af en ekstrem lempelig pengepolitik fra verdens centralbanker og bedre økonomiske udsigter i de udviklede lande. Europa har i I. halvår oplevet en betydelig forbedring i den økonomiske vækst, drevet af et stigende privatforbrug, og vi har set et stærkere arbejdsmarked i USA, som er den vigtigste parameter for centralbankens pengepolitik.

Nye Markeder har haft meget svingende aktiekurser, hvor Latinamerika, på trods af stigende oliepriser har set faldende kurser. Med lavere økonomisk vækst i Kina fører centralbanken en lempelig pengepolitik, og økonomien ser ud til at foretage en “blød landing”, hvilket har resulteret i store kursstigninger.

Markedsforventninger

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, på niveau med det globale aktieindeks, men der er risiko for store kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening, hvis ECB gennemfører sit opkøb af obligationer og den amerikanske centralbank hæver renten i et moderat tempo.

Læs den fulde kvartalskommentar her.