Kvartalskommentar – 1. halvår 2014

I 1. halvår gav afdelingen et afkast på 6,7%. Alle afdelingens 14 underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var SEBinvest Danske Aktier med et afkast på 18,3%. Derudover leverede investeringerne i Blackrock World Healthscience, Nordea Invest Nordic Small Cap og Danske Invest Europa Højt Udbytte også et godt bidrag idet alle steg med mere end 8%.

Verdensindekset har givet et afkast på 6,8% i I. halvår. Det danske aktiemarked har sammen med Italien klaret sig bedst blandt de udviklede markeder pga. gode regnskaber og for Italiens vedkommende ny tiltro til den nyvalgte regering. Vækstudsigterne i USA og Europa er i bedring og både FED og ECB fører fortsat en lempelig pengepolitik, der har resulteret i stigende aktiekurser. Det japanske aktiemarked har været ramt af kursfald pga. en stærkere yen og momsforhøjelsen i april, mens Nye Markeder har haft meget svingende aktiekurser i I. halvår, primært som følge af den politiske uro i Ukraine.

Blandt sektorerne har energi- og forsyningsselskaber performet bedst pga. stigende oliepriser efter at uroen i Ukraine og krigshandlingerne i Irak har skabt øget bekymring om forsyningssikkerheden. Teknologi og medicinal selskaber har også haft et godt afkast trods gevinsthjemtagning i internet og bio-tech aktier, mens cykliske forbrugsaktier har leveret det svageste afkast pga. krævende indtjeningsforventninger til sektoren.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. halvår, men med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering at aktiemarkederne er fair vurderet, og at de vil stige yderligere så længe centralbankerne holder renten nede og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.