Før du investerer i Strategi Invest, anbefaler vi at søge rådgivning, og få hjælp til at bestemme din risikoprofil og den bedste fordeling imellem de forskellige aktivklasser.

Du kan handle investeringsbeviser via netbank eller bede dit pengeinstitut foretage handlen. Hvis du har problemer med at finde vores investeringsbeviser, fremgår fondskoderne af vores købsblanket (menupunktet “købsblanket” til højre).

Afdelingerne i Strategi Invest kan kombineres, som du foretrækker, men det er vigtigt, at dine investeringer under ét afspejler den risiko, du ønsker i porteføljen.

Frie midler

Når du investerer dine frie midler i hos os, skal du have et depot i din bank ellers sparekasse, det koster normalt ikke noget at oprette.

Pensionsopsparing

Du kan frit bruge Strategi Invest afdelingerne til din pensionsopsparing gennem din bank eller sparekasse.

Børneopsparing

En børneopsparing løber over mindst 7 år, og derfor bør du overveje, hvordan pengene skal investeres. Renter og afkast er skattefrie på en Børneopsparing, så det er en meget fordelagtig måde at spare op på. Du kan oprette et depot i din bank eller sparekasse, det koster normalt ikke noget.

Selskaber

Du kan frit bruge Strategi Invest til midler i dit selskab. Udbytter og kursgevinster/tab vil indgå i selskabsskatten og beskatning sker efter lagerprincippet.

Virksomhedsordningen

Strategi Invest kan IKKE bruges til denne ordning, da der kun må benyttes akkumulerende investeringsforenings afdelinger.