Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet på initiativ af TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S og administreres af Syd Fund Management A/S .

Vores grundlæggende filosofi bygger på at give investor mulighed for at kunne optimere sammensætningen af sin portefølje på det strategiske niveau. Det vil sige bestemmelsen af den overordnede fordeling mellem aktivklasser: aktier, obligationer, ejendomme, råvarer, alternativer mm. samt den efterfølgende fordeling indenfor aktivklasserne: regioner, sektorer, temaer mm.

Konstruktionen af porteføljesammensætningen er forankret i nobelprisvindende akademisk analyse og researcharbejde. Denne akademisk baserede tilgangsvinkel sammen med rådgivers mere end 30 års praktiske erfaring inden for institutionel kapitalforvaltning sikrer, at Investeringsforeningen Strategi Invest kan tilbyde den mindre investor samme professionelle investeringspleje som praktiseres blandt de største investorer.

Vores primære fokus er på det strategiske niveau, da det har størst indflydelse på investorernes afkast- og risikoprofil.