Målsætning

Vores målsætning er at sikre vores investorer et konkurrencedygtigt og langsigtet stabilt afkast.

Ambition

Vores ambition er at tilbyde et attraktivt afkast-risiko forhold ved:

  • Størst mulig spredning på tværs af de strategiske aktivklasser
  • Udvælgelse af de bedste investeringsforeninger på det globale marked

Filosofi

Vores primære fokus er på det strategiske niveau, da det har størst indflydelse på investorernes afkast- og risikoprofil.

Vores grundlæggende investeringsfilosofi bygger på at sammensætte investorernes portefølje bedst muligt på det strategiske niveau og give mulighed for størst mulig spredning på tværs af aktivklasserne (dvs. allokeringen mellem aktier, obligationer, ejendomme, råvarer, alternativer mm.), og på den efterfølgende fordeling indenfor aktiver; f.eks. lande, sektorer og temaer.

Afdelingerne i Investeringsforeningen Strategi Invest bygger på en “fund-of-funds struktur”. I stedet for at investere direkte i individuelle aktier og obligationer investerer vi primært i andre, nøje udvalgte, danske og udenlandske investeringsforeninger og i ETF’er. En af de største fordele ved en “fund-of-funds” struktur er, at vi opnår en stor risikospredning på f.eks. lande, sektorer og enkeltpapirer.

Under henholdsvis Strategi Invest Aktier og Stabil findes uddybende information om, hvordan vi udvælger investeringsforeninger og ETF’er samt investeringsfilosofien bag sammensætningen af de enkelte afdelinger.