Foreningens porteføljerådgiver er:

TimeInvest fondsmæglerselskab A/S

Park Allé 295, 2. sal
2605 Brøndby

eller

Falkoner Allé 1, 6. sal
2000 Frederiksberg

Kontakt os på:

E-mail: timeinvest@time.dk

Tlf: +45 7023 6011