Bestyrelse

Advokat Hans Lindum Møller (formand)
Direktør Niels Therkelsen (næstformand)
Bestyrelsesformand Svend Erik Kriby
Direktør Peter Christian Jørgensen
Lektor Linda Sandris Larsen

Samarbejdspartnere

Administrationsselskab

Syd Fund Management A/S
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Direktion: Eskild Bak Kristensen

Investeringsrådgiver

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S
Park Alle 295, 2.sal
2605 Brøndby
Direktion: Christian Høgsted Høm

Revisor

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Depotselskab

Sydbank A/S
Central Depot
Peberlyk 4
6200 Aabenraa