Hvis du har klager, der vedrører produkter fra Investeringsforeningen Strategi Invest, bedes du kontakte:

Investeringsforeningen Strategi Invest

Investor Relations
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
E-mail: si@sydinvest.dk

Her vil du sammen med en medarbejder gennemgå forløbet, som har ført til din utilfredshed, og få en forklaring på problemstillingen.

Klageansvarlig

Såfremt denne dialog ikke fører til et for dig tilfredsstillende resultat, kan du kontakte Investeringsforeningen Strategi Invests klageansvarlige:

Tine Lawaetz Lund
Investor Relations
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
E-mail: tine.lund@sydinvest.dk

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Er du ikke tilfreds med Investeringsforeningen Strategi Invests behandling af din klage, kan du henvende dig til Ankenævnet for Investeringsforeninger. Det er Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet, der står bag ankenævnet:

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Østerbrogade 62
2100 København Ø

Er du erhvervskunde?

Såfremt du er erhvervskunde, kan du kun forvente at få behandlet din klage af Ankenævnet for Investeringsforeninger, hvis dit kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.