Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet på initiativ af TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S og administreres af Syd Fund Management A/S.

Investeringsforeningen Strategi Invest har tre afdelinger:

  • Strategi Invest Aktier
  • Strategi Invest Stabil
  • Strategi Invest Alternativer

Afdelingerne i Strategi Invest bygger på en “fund-of-funds” struktur. Det vil sige, at i stedet for at investere direkte i individuelle aktier, obligationer og/eller alternativer investerer vi i andre, nøje udvalgte, investeringsforeningsafdelinger. En af de største fordele ved at investere på denne måde er, at vi opnår en god risikospredning på f.eks. regioner, sektorer og enkeltpapirer.

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S, som er investeringsrådgiver for Strategi Invest, leverer en professionel rådgivning og løbende overvågning af investeringerne. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S kommer med anbefalinger til sammensætning af den strategiske portefølje og udvælgelse af de underliggende investeringer, der passer bedst til afdelingernes afkast- og risikoprofil.

Den uvildige udvælgelse af de enkelte investeringsforeninger og Exchange Traded Funds (ETF’er), som svarer til en passiv investeringsforening, sker på baggrund af en omfattende kvantitativ og kvalitativ analyse, der løbende sikrer, at Strategi Invest investerer midlerne i de bedste produkter hos de mest professionelle kapitalforvaltere.