Opdateret finanskalender for 2019 for Investeringsforeningen Strategi Invest

Foreningens bestyrelse har godkendt følgende datoer:

21. februar 2019: Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og årsrapport

4. april 2019: Afholdelse af ordinær generalforsamling

28. august 2019 (ændret fra 22. august 2019), offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og halvårsrapport