Generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest

Beretningen og årsrapporten for 2018 for Investeringsforeningen Strategi Invest blev godkendt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte at der ikke blev udbetalt udbytte for 2018.

Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen
Ingen forsalg fremsat.

Valg til bestyrelsen

Til foreningens bestyrelse blev Niels Therkelsen, Peter Jørgensen og Linda Sandris Larsen genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Lindum Møller som formand og Christian Anker Hansen som næstformand.

 

Valg af revisor
Ernst & Young blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Eskild Bak Kristensen på telefon nr. 74 37 33 10.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S