Ekstraordinær generalforsamling fredag den 4. oktober 2019

Investeringsforeningen Strategi Invest

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest, fredag den 4. oktober 2019 kl.11.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

1) Forslag fremsat af bestyrelsen:
a) Fusion mellem Investeringsforeningen Strategi Invest og Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte som fortsættende forening.
b) Vedtægtsændringer.

2) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter samt fusionsdokumenter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

3) Eventuelt.

Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2 med tilhørende bilag A og B.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management A/S. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Syd Fund Management A/S udleverer adgangskortet ved indgangen.
Dagsorden samt fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne fra dags dato.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74 37 33 00 eller via si@sydinvest.dk

 

Aabenraa den 10. september 2019

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Strategi Invest

Hans Lindum Møller, Formand

 

Bilag A – Skematisk oversigt_profil og navneændringer vedtægter

Bilag B – Udkast til fusionsvedtægter Wealth Invest