×
 • Investeringsforeningen Strategi Invest, forventede udbytter for 2019

  (selskabsmeddelelse 21/2019)   Vi har beregnet de forventede udbytter for 2019. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Strategi Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil årsskiftet. Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling før de er endelige. De forventede udbytter er angivet i kr. pr. andel: ISIN Afdelingsnavn Forventet udbytte pr.…

  Læs mere
 • Investeringsforeningen Strategi Invest, fusion af foreningen

  Investeringsforeningen Strategi Invest, fusion af foreningen (Selskabsmeddelelse 20/2019)   Med henvisning til selskabsmeddelelse af 4. oktober 2019 vedrørende nedenstående fusion kan vi oplyse, at vi har modtaget Finanstilsynets godkendelse af fusionen. Fusionen mellem Investeringsforeningen Strategi Invest og Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte som fortsættende, vil blive gennemført den 17. december…

  Læs mere
 • Forløb ekstraordinær generalforsamling fredag den 4. oktober 2019

  Investeringsforeningen Strategi Invest, forløb af ekstraordinær generalforsamling (Selskabsmeddelelse 19/2019)   Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest, fredag den 4. oktober 2019 kl.11.00. Bestyrelsen havde fremsat forslag om fusion mellem Investeringsforeningen Strategi Invest og Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte som fortsættende forening samt om vedtægtsændringer. De fremsatte forslag…

  Læs mere
 • Ekstraordinær generalforsamling fredag den 4. oktober 2019

  Investeringsforeningen Strategi Invest Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest, fredag den 4. oktober 2019 kl.11.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Dagsorden 1) Forslag fremsat af bestyrelsen: a) Fusion mellem Investeringsforeningen Strategi Invest og Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte som fortsættende forening. b) Vedtægtsændringer. 2)…

  Læs mere
 • Børsmeddelelse

    Næstformand Christian Anker Hansen og bestyrelsesmedlem Peter Christian Jørgensen har efter eget ønske valgt at udtræde af bestyrelsen for Investeringsforeningen pr. den 30. august 2019. Med venlig hilsen Bestyrelsen Aabenraa 05. september 2019 Hans Lindum Møller, Formand

  Læs mere
 • Fusion af Investeringsforeningen Strategi Invest ind i Investeringsforeningen Wealth Invest

  Bestyrelsen har foreslået, at Investeringsforeningen Strategi Invest fusioneres ind i Investeringsforeningen Wealth Invest. Fusionsplanen bliver behandlet på en ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2019. Efter vedtagelsen af fusionen vil Investeringsforeningen Wealth Invest være den fortsættende forening. Læs mere om fusionen: Udkast til fusionsvedtægter Revisorerklæring Fusionsplan Skematisk oversigt med profil og…

  Læs mere
 • Selskabsmeddelelse 14/2019

  Bestyrelserne for Investeringsforeningerne Amalie Invest og Strategi Invest samt Investeringsforeningen Wealth Invest har på deres bestyrelsesmøder den 28. august 2019 godkendt en fælles fusionsplan vedrørende fusion af investeringsforeningerne, og med Investeringsforeningen Wealth Invest som fortsættende forening. Fusionen er betinget af, at denne vedtages af investorerne i investeringsforeningerne Amalie Invest og…

  Læs mere
 • Halvårsrapport for Investeringsforeningen Strategi Invest

  Bestyrelsen i Investeringsforeningen Strategi Invest har den 28. august 2019 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2019.

  Læs mere
 • Opdateret finanskalender for 2019 for Investeringsforeningen Strategi Invest

  Foreningens bestyrelse har godkendt følgende datoer: 21. februar 2019: Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og årsrapport 4. april 2019: Afholdelse af ordinær generalforsamling 28. august 2019 (ændret fra 22. august 2019), offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og halvårsrapport

  Læs mere
 • Generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest

  Beretningen og årsrapporten for 2018 for Investeringsforeningen Strategi Invest blev godkendt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte at der ikke blev udbetalt udbytte for 2018.

  Læs mere