Kvartalskommentar – 1. kvartal 2014

Det samlede samlede afkast for Strategi Invest Obligationer var i 1. kvartal 1,6 %. Samtlige af afdelingens underliggende investeringsforeninger gav et positivt bidrag til porteføljens samlede afkast. Afdelings bedste investering var Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente som sluttede kvartalet med en stigning på 3,2 %.

Årets første måneder har budt på unormalt dårligt vejr i USA, og de økonomiske nøgletal var skuffende i starten af året, men har på den seneste vist at det kun var tale om en midlertidig opbremsning. De lange amerikanske renter faldt pænt i januar ovenpå de svage nøgletal, men har siden holdt sig stabilt omkring 2,75 %. Den amerikanske centralbank fortsætter nedtrapningen af sine obligationsopkøb. I modsætning til USA er det store spørgsmål i Europa, hvorvidt ECB vil sænke rente yderligere. Inflationen er faldet til et omkring 0,5 %1 Europa, hvilket er betydeligt lavere end den generelle målsætning med et inflationsniveau på 2 %. Det har givet store bekymringer for den europæiske centralbank. Europa er ikke så langt fremme i opsvinget som USA, og den økonomiske usikkerhed er stadig stor. De seneste forbrugs- og erhvervstillidsindikatorer er steget lidt, men ikke nok til at fjerne frygten for deflation. Renterne på statsobligationer fra Italien, Spanien, Portugal og Grækenland er samtidig faldet markant, og arbejdsløsheden kulminerede efter alt at dømme i løbet af 2013. Gældskrisen ser således ud til at være et overstået kapitel.

De generelle rentefald i både USA og Europa betød positive obligationsafkast i I. kvartal. Samtidig klarede både virksomhedsobligationer og obligationer fra de nye markeder sig fint, hvor kredirspændene til statsobligationer også blev mindre. Dette bidrog ligeledes til det positive afkast. For de nye markeder var det, det bedste resultat i en lang periode.

Forventninger til den kommende tid:

Hvis den amerikanske centralbank (FED) kan blive overbevidst om at økonomien kører på skinner ved forbedrede vækstnøgletal den kommende tid, vil FED med stor sandsynlighed sætte et opadgående pres på renterne. I Europa er meldingen fra ECB, at man forventer uændrede eller lavere renter. Selvom inflationen i øjeblikket er meget lav, har centralbanken dog været tilbageholdende med yderligere rentenedsættelser eller brug af seddelpressen. Potentialet for yderligere nedsættelser er også begrænset. De meget lave renter på statsobligationer og på bankindlån fastholder investorernes incitament til at investere i obligationer med højere rente som f.eks. virksomhedsobligationer og højrentelande.