Kvartalskommentar – 3. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier – 3. kvartal 2018

Strategi Invest Aktier gav i 3. kvartal 2018 et afkast på 2,9 %. Afdelingen har ikke noget benchmark, men målsætningen er over en 3-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på verdensindekset for aktier, med en lavere risiko målt på kursudsvingene.

Der var store forskelle i afkastet i kvartalet i de underliggende investeringsforeninger. Afdelingens bedste bidrag kom fra SPDR S&P500 US Health Care Sector ETF og iShares S&P500 IT Sector ETF, mens C WorldWide Asien og Coeli Frontier Markets sluttede svagest pga. en stærkere US-dollar og handelskrigen mellem USA og Kina.

Verdensindekset for aktier leverede i 3. kvartal et afkast på 4,9 %, målt i danske kroner. Aktiemarkedet var mere stabilt end tidligere på året, primært som følge af gode halvårsregnskaber fra en række ledende selskaber, især i USA.

USA havde, på trods af frygten for stigende renter, det bedste afkast i 3. kvartal pga. en god økonomisk udvikling og en stærk vækst i indtjeningen hos de amerikanske selskaber. Nye markeder havde det svageste afkast pga. handelskrigen mellem præsident Trump og Xi Jinping i Kina. Defensive aktier, som forsyning og stabilt forbrug, blev ramt af frygt for stigende renter og en høj prissætning, og havde det svageste afkast i kvartalet. Pharma-aktier og cykliske aktier som IT og industri, der har en høj indtjeningsvækst, klarede sig bedst som følge af gode regnskaber og forventninger i markedet om fortsat god vækst i indtjeningen.

Vi har i løbet af kvartalet lagt porteføljen om mod defensive aktier som stabilt forbrug og pharma på bekostning af finans og olie- og råvaresektoren. Defensive aktier drager fordel af en stabil indtjening, mens cykliske aktier rammes af lavere økonomisk vækst og faldende råvarepriser sent i konjunkturforløbet.

Vi har endvidere øget vores vægt i europæiske aktier, der nyder godt af en attraktiv vurdering og en forbedret økonomisk vækst, på bekostning af Asien og USA, som hhv. rammes af en global handelskrig og en høj prissætning ved stigende renter i USA.

Forventninger til den kommende tid

På trods af gode regnskaber i USA har globale aktier over en bred kam oplevet et stort tilbagesalg i oktober måned som følge af en øget geopolitisk usikkerhed. En eskalerende handelskrig mellem USA og Kina, træghed i Brexit-forhandlingerne, en svækket euro pga. uenighed om det italienske budget og endelig midtvejsvalget i USA, som betyder, at republikanerne har mistet sit flertal i Repræsentanternes Hus, har alle øget risikoaversionen blandt globale investorer. Som følge af udsigt til en økonomisk afmatning og en lavere indtjeningsvækst har korrektionen også resulteret i en sektorrotation mod mere defensive aktier med en stabil indtjening på bekostning af mere konjunkturfølsomme, cykliske aktier.

Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder, som følge af korrektionen i starten af 4. kvartal, er attraktivt prissat, svarende til ca. 14x årets indtjening, pga. det meget lave renteniveau. Vi forventer derfor fortsat, at aktiekurserne vil stige så længe det globale opsving er stærk nok til at understøtte en solid indtjeningsvækst og centralbankerne holder renterne på et forholdsvis lavt niveau.

Vi forventer, at afdelingen giver et afkast på niveau med markedsudviklingen i resten af året, men med risiko for store kursudsving undervejs. Aktier er fortsat understøttet af en god økonomisk vækst og en moderat inflation i den globale økonomi, som er forenelig med en fortsat lempelig pengepolitik fra hovedparten af de store centralbanker. Den største risikofaktor på det globale aktiemarked er efter vores vurdering uventede rentestigninger fra den amerikanske centralbank pga. markant højere lønninger og inflation.