Kvartalskommentar – 2. kvartal 2019

Strategi Invest Aktier – 2. kvartal 2019

Strategi Invest Aktier gav i 2. kvartal 2019 et afkast på 1,6 %.

Efter en fremragende start på 2019, så var afkastet i 2. kvartal lidt mere moderat. Verdensindekset for aktier leverede et afkast på 2,1 %, målt i danske kroner, men med store udsving undervejs. Nye Markeder aktier havde dog et udfordrende kvartal og faldt med 0,8%. Dog med store regionalle forskelle, hvor blandet andet kinesiske aktier faldt 6% tilbage. Danske aktier steg 1,8%, mens den regionalle vinder var USA.

Stemningen var præget af en eskalering i handelskonflikten mellem USA og Kina samt et øget pres på verdens centralbanker for at lempe pengepolitikken og opretholde den globale vækst. I maj faldt aktierne pænt tilbage efter bl.a. udmeldinger fra Trump om øgede toldsatser på kinesiske varer, ligesom trusler om at pålægge mexicanske tariffer var yderligere med til at skabe volatilitet på de finansielle markeder. Det blev dog opvejet af lidt blødere toner fra særligt den amerikanske (Fed) og europæiske (ECB) centralbank vendte fald til stigninger i sidste del af kvartalet.

Forventninger til den kommende tid

Vi forventer, at afdelingen giver et positivt afkast i 2020, på niveau med markedsudviklingen, men naturligvis med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at de globale aktiemarkeder kan opnå dette, både som følge af det meget lave renteniveau, den fortsatte kinesiske økonomiske stimulans og endeligt med et berettiget håb for at en konstruktiv handelsaftale mellem USA og Kina måtte falde på plads. Ligeledes er det en afgørende faktor at vi ser en moderat stigende indtjeningstrend for virksomhederne.

Den store risikofaktorer på det globale aktiemarked, udover aftagende økonomisk vækst og uventede rentestigninger, er den geopolitiske usikkerhed. Den øget populisme og protektionisme i verden, handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit uro og uenighed om det italienske budget er nogen af de store faktorer som udgør en betydelig risiko.