Kvartalskommentar – 1. kvartal 2015

I 1. kvartal gav afdelingen et afkast på 14,0%. Samtlige underliggende investeringsforeninger bidrog med positive afkast. Bedst var porteføljens eksponering til small cap, hvor Parvest Equity US Small Cap og SEB Europa Small Cap begge leverede et afkast på mere end 21,0%. Derudover leverede investeringerne i Danske Invest Fjernøsten og Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko også et godt bidrag, idet de også steg med mere end 17,0%. Bankinvest New Emerging Markets var porteføljens dårligste bidrag, som i perioden havde et afkast på 7,1%.

Verdensindekset har givet et afkast på 15,6% i I. kvartal, målt i DKK. Den markant styrkede dollar betød nemlig, at værdipapirer noteret i USD, blev meget mere værd for danske investorer i løbet af kvartalet, alene pga. valutakursændringer. Verdens førende økonomier bevæger sig i øjeblikket asynkront. Både Europa, Japan og Kina kæmper for at komme op i omdrejninger, alt imens resultaterne af den lempelige amerikanske pengepolitik er ved at have bidt sig så hårdt fast, at den første renteforhøjelse i USA kan skimtes i horisonten – sandsynligvis allerede i år. Paradoksalt er det især de aktiemarkeder, hvor økonomierne har det sværest, der har klaret sig bedst i løbet af I. kvartal. Det skyldes ikke mindst svækkede valutaer, herunder euro, der har begunstiget Europas store eksportvirksomheder.

Blandt sektorerne har medicinalsektoren, performet bedst som følge af høj omsætnings- og indtjeningsvækst, mens råvarer og olieselskaberne har leveret det dårligste afkast pga. faldende råvare- og oliepriser.

Forventninger til den kommende tid:

Vi forventer, at afdelingen vil give et positivt afkast i 2. kvartal, men med risiko for kursudsving undervejs. Det er vores vurdering, at aktiemarkederne er attraktivt vurderet, og at de vil stige så længe centralbankerne holder renten nede, og den økonomiske vækst er stærk nok til at øge virksomhedernes indtjening.

Læs den fulde kvartalskommentar her.