Før du investerer dine midler, er det vigtigt, at du danner dig et samlet overblik over din økonomi. Hvad er din samlede formue, og hvordan er sammensætningen mellem f.eks. ejendomme, aktier, obligationer og likvider? Har du pensionsmidler, og er dine eventuelle frie midler likvide eller bundne (f.eks. friværdi i ejerbolig)?

Med udgangspunkt i din risikoprofil besluttes hvilke investeringer, som passer bedst til dig og din økonomi.

Risikoprofilen fastlægges i samarbejde med din rådgiver, og består af en række spørgsmål, hvor der blandt andet tages stilling til følgende:

  • Formålet med investeringerne
  • Din investeringshorisont
  • Din risikovillighed
  • Din evne til at bære eventuelle tab
  • Dine skattemæssige forhold
  • Din erfaring med investeringer

På baggrund af dine svar, fastlægges den ideelle fordeling imellem aktivklasserne for dig.

Risikoprofilen fortæller om din investeringsstrategi skal være bevarende, konservativ, balanceret, vækstorienteret eller aggressiv. Din profil bliver dermed den overordnede rettesnor for sammensætningen af dine investeringer.