Før du investerer, er det vigtigt, at du læser prospekt, vedtægter og central investorinformation for afdelingen.

Central investorinformation er en varedeklaration for den enkelte afdeling med klar besked om blandt andet investeringsstrategi, afkast, risiko og omkostninger. Den er standardiseret i hele EU, hvilket betyder, at dokumentet skal udarbejdes efter ens og meget skrappe regler af alle europæiske investeringsforeninger. Et kerneelement i den centrale investorinformation er en standardiseret præsentation af risiko baseret på en risikoskala fra 1-7. De mest kursstabile investeringsbeviser får et 1-tal, mens et 7-tal indikerer , at investorerne må forvente store udsving fra år til år. Det gør det nemt at sammenligne risikoen på de forskellige investeringer.

Prospektet beskriver, hvad investeringsforeningen investerer i og under hvilke retningslinier samt foreningens økonomiske forhold, hvem der sidder i bestyrelsen, hvem der reviderer årsregnskabet og andre relevante forhold vedrørende investeringsforeningens virksomhed.

Central investorinformation

Strategi Invest Stabil
Strategi Invest Alternativer
Strategi Invest Aktier

Prospekter

Strategi Invest Stabil
Strategi Invest Alternativer
Strategi Invest Aktier

Tillæg til tegningsprospekt for Investeringsforeningen Strateg Invest

Vedtægter

Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik for Investeringsforeningen Strategi Invest

Regnskab og rapporter

Rapporter for afdelingerne og andet informationsmateriale fra Investeringsforeningen Strategi Invest.

Per 28.08.2019

Per 21.02.2019

Per 23.08.2018

Per 20.02.2018

Per 28.08.2017

Per 08.03.2017

Per 04.03.2016

Per 21.08.2015

Per 18.02.2015

Per 21.08.2014

Per 18.02.2014

Per 15.08.2013

Per 18.02.2013

Per 29.08.2012

Per 20.03.2012


De fleste dokumenter til download findes i pdf-format, og for at downloade dem skal du have enten Adobe Reader eller Adobe Acrobat installeret.

Du kan hente Adobe Reader her: