Regelsættet for investorbeskyttelse, også kaldet MiFID-direktivet (Market in Financial Instruments Directive), er etableret på baggrund af EU-direktiver, og sikrer en mere målrettet rådgivning.

Du er omfattet af reglerne, hvis du har et realkreditlån, et værdipapirdepot eller en rammeaftale for finansielle instrumenter.

MiFID er opdelt i 3 kundekategorier, for de kunder der handler værdipapirer og finansielle instrumenter:

  • Detailkunder: Høj beskyttelse
  • Professionelle kunder: Nogen beskyttelse
  • Godkendt modpart: Ingen beskyttelse

Kategorien er bestemmende for hvor mange informationer, din rådgiver skal stille til rådighed, og hvor mange oplysninger din rådgiver skal indhente, før vedkommende rådgiver om handel med værdipapirer.