Købsblanket til investeringsbeviser i Strategi Invest, som skal afleveres hos dit pengeinstitut, når den er udfyldt og underskrevet.

Såfremt du handler via netbank er købsblanketten unødvendig.

Du opfordres inden køb til at læse det fuldstændige prospekt for Investeringsforeningen Strategi Invest.