Disclaimer

 

Materialet har udelukkende til formål at analysere og orientere om forskellige investeringsmuligheder. Oplysningerne og beregningerne, herunder skøn og vurderinger af den fremtidige udvikling på værdipapirmarkederne, er udelukkende forventninger. Strategi Invest er uden ansvar for, at de angivne forventninger om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske udvikling på markedet.

Informationen i materialet er baseret på kilder, som Strategi Invest vurderer, er pålidelige.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige resultater.

Strategi Invest er uden ansvar for, at markedet ikke udvikler sig i overensstemmelse med de angivne prognoser, den historiske udvikling, offentliggjorte beregninger og egne forventninger. Strategi Invest kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af handlinger, der er reflekteret af oplysningerne i materialet.